Chính tả: Quà của đồng nội

1. Nghe - viết : Quà của đồng nội (từ Khi đi qua những cánh đồng … đến chất quý trong sạch của trời)

2.

a) Điền vào chỗ trống s hay x ? Giải câu đố.

       Nhà …anh lại đóng đỗ …anh

   Tra đỗ, trồng hành, thả lợn vào trong

Đố : thanh tre hay gỗ đóng ở vách, ở cửa để tăng độ cứng.

Trả lời :

      Nhà xanh lại đóng đỗ xanh

  Tra đỗ, trồng hành, thả lợn vào trong

-> Đó là cái bánh chưng

b) Điền vào chỗ trống o hay ô ? Giải câu đố.

      Lòng chảo mà chẳng nấu, kho

  Lại có đàn bò gặm cỏ ở tr…ng

     Chảo gì mà r…ng mênh m…ng

  Giữa hai sườn núi, cánh đ…ng cò bay ?

Trả lời :

       Lòng chảo mà chẳng nấu, kho

   Lại có đàn bò gặm cỏ ở trong

     Chảo gì mà rộng mênh mông

  Giữa hai sườn núi, cánh đồng cò bay ?

-> Đó là thung lũng.

3. Tìm các từ

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau :

- Các thiên thể ban đêm lấp lánh trên bầu trời : sao

- Trái nghĩa với gần: xa

- Cây mọc ở nước, lá to tròn, hoa màu hồng hoặc trắng, nhị vàng:  sen

b) Chứa tiếng có âm o hoặc ô, có nghĩa như sau :

- Một trong 4 phép tính : cộng

- Tập hợp nhau lại một nơi để cùng bàn bạc hoặc cùng làm một việc nhất định: họp

- Đồ dùng làm bằng giấy cứng, gỗ, nhựa hay kim loại để đựng hoặc che chắn, bảo vệ các thứ bên trong :  hộp