Chính tả: Quê hương

1. Nghe - viết : Quê hương (3 khổ thơ đầu)

?  Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa ?

Trả lời : Những chữ đứng đầu câu phải viết hoa .

2. Điền vào chỗ trống et hay oet ?

     em bé t…´ miệng cười, mùi kh…´, cưa xoèn x…, xem x…´

Trả lời : em bé toét miệng cười, mùi khét, cưa xoèn xoẹt, xem xét

3. Viết lời giải cho những câu đố sau :

a)       Để nguyên ai cũng lặc lè

    Bỏ nặng, thêm sắc – ngày hè chói chang.

                                      (Là những chữ gì ?)

- Trả lời : nặng, nắng

        Có sắc - mọc ở xa gần

    Có huyền- vuốt thẳng áo quần cho em.

                                       (Là những chữ gì ?)

- Trả lời : lá, là

b)      Để nguyên - giữa đầu và mình

    Đổi sang dấu ngã sẽ thành bữa ngon.

                                       (Là những chữ gì ?)

- Trả lời : cổ, cỗ

        Không dấu - trời rét nằm cong

Thêm huyền - bay lả trên đồng quê ta

        Có hỏi – xanh tươi mượt mà

Trâu bò vui gặm nhẩn nha từng đàn.

                                    (Là những chữ gì ?)

- Trả lời : co, cò, cỏ