Chính tả: Quê hương ruột thịt

1. Nghe- viết :

Quê hương ruột thịt

   Chị Sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này, nơi chị oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi quả ngọt, trái sai đã thắm hồng da dẻ chị. Chính tại nơi này, mẹ chị đã hát ru chị ngủ. Và đến lúc làm mẹ, chị lại hát ru con những câu hát ngày xưa…

                                                                                                                    Anh Đức

?

- Chỉ ra những chữ viết hoa trong bài.

- Cho biết vì sao phải viết hoa những chữ ấy.

Trả lời :

- Những chữ viết hoa trong bài :

+ Tên đầu bài : Quê

+ Tên riêng : Sứ,  tên tác giả Anh Đức.

+ Chữ đứng đầu câu : Chị, Chính, Và

2. Tìm 3 từ chứa tiếng có vần oai, 3 từ chứa tiếng có vần oay.

Gợi ý :

- 3 từ chứa tiếng có vần oai : quả xoài, nguôi ngoai, bà ngoại, phá hoại, thoải mái.

- 3 tứ chứa tiếng có vần oay : loay hoay, xoay tròn, lốc xoáy, hí hoáy.

3. Thi đọc, viết đúng và nhanh :

a) LúcThuyên đứng lên, chợt có một thanh niên bước lại gần anh.

b) Người trẻ tuổi lặng lặng cúi đầu, vẻ mặt buồn bã, xót thương.