Chính tả: Tặng cháu

Phương pháp :

- Em viết nắn nót và trình bày sạch sẽ.

- Điền đúng chữ l, n

- Điền đúng chữ dấu hỏi dấu ngã

1. Tập chép : bài thơ Tặng cháu.

2.

a. Điền chữ : n hay l ?

- Đáp án : nụ hoa, Con cò bay lả bay la.

- Đáp án : quyển vở, chõ xôi, tổ chim