Chính tả: Thắng biển; Phân biệt l/n, in/inh

I. Nghe – viết Thắng biển

Mặt trời lên cao dần. Gió đã bắt đầu mạnh. Gió lên, nước biển càng dữ, khoảng mênh mông ầm ĩ càng lan rộng mãi vào. Biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh như con mập đớp con cá chim nhỏ bé.

Một tiếng ào dữ dội. Như một đàn cá voi lớn, sóng trào qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê rào rào. Một cuộc vật lộn dữ dội diễn ra. Một bên là biển, là gió, trong một cơn giận dữ điên cuồng. Một bên là hàng ngàn người với hai bàn tay và những dụng cụ thô sơ, với tinh thần quyết tâm chống giữ.

II. Phân biệt l/n; in/inh

1. Phân biệt l/n

- Một số từ bắt đầu bằng l: long lanh, lung linh, lạ lùng, líu lo, lo lắng, lặng lẽ, lí lắc, lí luận, cơn lũ, lữ khách, lách cách, lạch cạch, lạch bạch, thơm lừng, cái lỗ, lơ thơ, …

- Một số từ bắt đầu bằng n: no nê, nợ nần, nấu nướng, nao nao, cái nạo, náo nức, nóng nực, năng nổ, quả na, nàng thơ, …

2. Phân biệt in/inh

- Một số từ có chứa vần in: xin xỏ, tin tưởng, mịn màng, đèn pin, bịn rịn, quả mìn, …

- Một số từ có chứa vần inh: mới tinh, lung linh, lặng thinh, dinh thự, tinh tươm, bình minh, rung rinh, linh cảm, khinh thường, tinh thần, xinh xắn, ….