Chính tả: Thì thầm

1. Nghe – viết :

       Thì thầm

Gió thì thầm với lá

Lá thì thầm cùng cây

Và hoa và ong bướm

Thì thầm điều chi đây.

 

Trời mênh mông đến vậy

Đang thì thầm với sao

Sao trời tưởng lặng im

Lại thầm thì cùng nhau.

                           Phùng Ngọc Hùng

2. Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam Á :

Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Xin-ga-po

3.

a)  Điền vào chỗ trống tr hay ch ? Giải câu đố.

      Lưng đằng …ước, bụng đằng sau

   Con mắt ở dưới, cái đầu ở …ên.

                                                 (Là cái gì?)

Trả lời :

     Lưng đằng trước, bụng đằng sau

 Con mắt ở dưới, cái đầu ở trên.

-   Đó là cái chân con người, mắt cá ở dưới, đầu gối ở trên, bắp chân (bụng chân) ở phía sau.

b)  Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ? Giải câu đố.

       Một ông cầm hai cây sào

Đuôi đàn cò trắng chạy vào trong hang.

Trả lời :

       Một ông cầm hai cây sào

Đuổi đàn cò trắng chạy vào trong hang.

-   Đó là bàn tay cầm đôi đũa đưa cơm vào miệng.