Chính tả: Tiếng hò trên sông

1. Nghe - viết :

Tiếng hò trên sông

   Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên. Tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng, rồi vút bay cao. Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lên lơ lửng, đưa đến những bến bờ xa lạ. Trước mắt tôi, vừa hiện ra con sông giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại…

                                                                                                                        Võ Quảng

?

- Bài chính tả có mấy câu ?

- Nêu các tên riêng trong bài.

Trả lời :

- Bài có 4 câu.

- Tên riêng : Gái, Thu Bồn

2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

a) (cong/ coong) :

     chuông xe đạp kêu kính ..., vẽ đường ...

Trả lời : chuông xe đạp kêu kính coong, vẽ đường cong.

b) (xong, xoong) :

    làm ... việc, cái ...

Trả lời : làm xong việc, cái xoong

3. Thi tìm nhanh, viết đúng.

a)

- Từ ngữ chỉ sự vật có tiếng bắt đầu bằng s.

Gợi ý : suối, sách, khách sạn, thùng sơn, thỏi son, ốc sên…

- Từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm, tính chất có tiếng bắt đầu bằng x.

Gợi ý : xinh xắn, xa xôi, xấu xí, xem, xới cỏ, xê dịch,...

b)

- Từ ngữ có tiếng mang vần ươn.

Gợi ý : con lươn, làm mướn, vay mượn, bươn chải, vươn vai, xương sườn…

- Từ ngữ có tiếng mang vần ương.

Gợi ý : trường lớp, giường ngủ, tầng thượng, con mương, yêu thương, vương vấn, biên cương, hương thơm,…