Chính tả: Tiếng ru

1. Nhớ - viết: Tiếng ru (khổ thơ 1 và 2)

Trong bài chính tả có những dấu câu nào ?

Những dấu câu trong bài chính tả: dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm phẩy, dấu gạch ngang, dấu hỏi chấm, dấu chấm than.

2. Tìm các từ :

a) Chứa các tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r , có nghĩa như sau :

- Làm chín vàng thức ăn trong dầu , mỡ sôi : rán.

- Trái nghĩa với khó : dễ

- Thời điểm chuyển từ năm cũ sang năm mới : giao thừa

b) Chứa tiếng có vần uôn hoặc uông, có nghĩa như sau :

- (Sóng nước) nổi lên rất mạnh, từng lớp nối tiếp nhau : cuồn cuộn

- Nơi nuôi, nhốt các con vật : chuồng

- Khoảng đất dài được vun cao lên để trồng trọt : luống