Chính tả: Trần Bình Trọng

1. Nghe – viết :

Trần Bình Trọng

     Năm 1285, giặc Nguyên sang cướp nước ta. Trần Bình Trọng chỉ huy một cánh quân, không may sa vào tay giặc. Giặc dụ dỗ ông đầu hàng, hứa phong tước vương cho. Trần Bình Trọng khảng khái trả lời: “Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”. Giặc tức giận, giết ông. Khi ấy, ông mới 26 tuổi.

Trần Bình Trọng (1259-1285) : danh tướng đời Trần.

Tước vương : bậc cao nhất trong các tước vị thời xưa.

Khảng khái : cứng cỏi, không chịu khuất phục.

? Tìm các tên riêng trong bài chính tả.

- Trần Bình Trọng, Nguyên, Nam, Bắc.

2. Điền vào chỗ trống :

a)  l hay?

Người con gái anh hùng

    Chị Võ Thị Sáu quê ở quân Đất Đỏ, …ay là huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chị làm …iên …ạc cho công an quận. Năm 1947, chị gia nhập đội công an xung phong. Nhiều …ần, chị Sáu dũng cảm, mưu trí, …uồn sâu vào vùng địch tạm chiếm để …ắm tình hình, giúp công an phát hiện ra và tiêu diệt tên nhiều tên gian ác. Có …ần, chị mai phục, …ém …ựu đạn phá cuộc tập trung của địch. Trong một trận chiến đấu, không may, chị sa vào tay quân thù. Địch dùng đủ mọi cực hình tra khảo nhưng vẫn không khuất phục được chị. Chúng đày chị ra Côn Đảo và giết hại chị khi chị mới tròn 19 tuổi.

Võ Thị Sáu (1933-1952) : Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trả lời :

    Chị Võ Thị Sáu quê ở quân Đất Đỏ, nay là huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chị làm liên lạc cho công an quận. Năm 1947, chị gia nhập đội công an xung phong. Nhiều lần, chị Sáu dũng cảm, mưu trí, luồn sâu vào vùng địch tạm chiếm để nắm tình hình, giúp công an phát hiện ra và tiêu diệt tên nhiều tên gian ác. Có lần, chị mai phục, ném lựu đạn phá cuộc tập trung của địch. Trong một trận chiến đấu, không may, chị sa vào tay quân thù. Địch dùng đủ mọi cực hình tra khảo nhưng vẫn không khuất phục được chị. Chúng đày chị ra Côn Đảo và giết hại chị khi chị mới tròn 19 tuổi.

b) iêt hay iêc ?

Tiếng bom Phạm Hồng Thái

     B… tin toàn quyền Pháp Méc-lanh sẽ tới dự t… tại một nhà hàng ở Quảng Châu (Trung Quốc) , các chiến sĩ cách mạng Việt Nam đặt kế hoạch tiêu d… tên thực dân này. Công v… được giao cho anh Phạm Hồng Thái. Sát giờ ăn, anh bận đồ tây, xách ch… cặp da bước vào phòng t… với vẻ bình thản. Trái bom hẹn giờ đựng trong cặp nổ tung đã d… năm tên thực dân và làm bị thương nhiều tên khác. Bị giặc đuổi bắt, người thanh niên yêu nước đã gieo mình xuống dòng sông Châu Giang, quyết không để sa vào tay chúng.

Phạm Hồng Thái (1896-1924) : liệt sĩ cách mạng, quê ở tỉnh Nghệ An.

Toàn quyền : người đứng đầu chính quyền thực dân Pháp ở các nước bị đô hộ.

Trả lời :

     Biết tin toàn quyền Pháp Méc-lanh sẽ tới dự tiệc tại một nhà hàng ở Quảng Châu (Trung Quốc) , các chiến sĩ cách mạng Việt Nam đặt kế hoạch tiêu diệt tên thực dân này. Công việc được giao cho anh Phạm Hồng Thái. Sát giờ ăn, anh bận đồ tây, xách chiếc cặp da bước vào phòng tiệc với vẻ bình thản. Trái bom hẹn giờ đựng trong cặp nổ tung đã diệt năm tên thực dân và làm bị thương nhiều tên khác. Bị giặc đuổi bắt, người thanh niên yêu nước đã gieo mình xuống dòng sông Châu Giang, quyết không để sa vào tay chúng.