Chính tả: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

1. Nghe – viết : Trên đường mòn Hồ Chí Minh (Từ đầu đến Những khuôn mặt đỏ bừng.)

2. Điền vào chỗ trống :

a) s hay?

- sáng …uốt

- xao …uyến

- sóng …ánh

- xanh …xao

Trả lời :

- sáng suốt

- xao xuyến

- sóng sánh

- xanh xao

b) uôt hay uôc ?

- gầy g…

- chải ch…´

- nhem nh…´

- n… nà

Trả lời :

- gầy guộc

- chải chuốt

- nhem nhuốc

- nuột

3. Đặt câu với mỗi từ đã được hoàn chỉnh ở bài tập 2.

Gợi ý :

a)

- Quyết định đi du học của anh Nam thật sáng suốt.

- Lòng em xao xuyến khi trở về quê hương.

- Nước trong li sóng sánh, rơi cả ra ngoài.

- Bà bị ốm, nhìn gương mặt bà xanh xao đi nhiều.

b)

- Thân cò gầy guộc, lặn lội suốt đêm ngày.

- Mèo con lau mặt suốt ngày, có vẻ như nó rất thích chải chuốt.

- Đôi chân bác nông dân vào ngày mùa nhem nhuốc toàn bùn đen.

- Đôi tay người nghệ sĩ múa thật nuột nà và dẻo dai.