Chính tả: Trường em

Phương pháp :

- Em viết nắn nót và trình bày bài sạch sẽ.

- Điền đúng vần ai, ay

- Điền đúng chữ c k :

+  viết k khi đứng trước các nguyên âm i, e, ê, iê, ia

+ viết c trước các nguyên âm còn lại.

1. Tập chép : bài Trường em (từ “Trường học là ngôi nhà thứ hai của em” đến “thân thiết như anh em”).

2. Điền vần : ai hoặc ay.

Đáp án : gà mái, máy ảnh

3. Điền chữ : c hoặc k.

Đáp án : cá vàng, thước kẻ, lá cọ