Chính tả: Truyện cổ nước mình; Phân biệt r/d/gi, ân/âng

I. Nhớ - viết: Truyện cổ nước mình

Tôi yêu truyện cổ nước tôi

Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa

Thương người rồi mới thương ta

Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm

Ở hiền thì lại gặp hiền

Người ngay thì được phật tiên độ trì

Mang theo truyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

Vàng cơn nắng trắng cơn mưa

Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đã xa

Chỉ còn truyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình

II. Phân biệt r/d/gi; ân/âng

1. Phân biệt r/d/gi

- Từ có chứa các tiếng bắt đầu bằng r: rõ ràng, ra vào, cá rô, man rợ, rậm rạp, rung rinh, rung động, rưng rức, réo rắt,…

- Từ có chứa các tiếng bắt đầu bằng d: dịu dàng, hình dáng, bánh dẻo, da dẻ, hạt dẻ, dễ dàng, dinh thự, chất dính, dơ bẩn, con dê, dí dỏm,…

- Từ có chứa các tiếng bắt đầu bằng gi: gia đình, giơ tay, cọng giá, giá cả, giấc mơ, giọng nói, giả đối, giải thích, giảng giải, giảng dạy, giã gạo,…

2. Phân biệt ân/âng

- Từ có chứa các tiếng có vần ân:vân tay, sân bay, tân tiến, cái cân, hân hoan, chân tay, phân biệt, nhân nghĩa, ân nhân, dân chúng, lẩn trốn, khiêm tốn,

- Từ có chứa các tiếng có vần âng: vâng lời, dâng tặng, lâng lâng, nâng đỡ, bâng khuâng, vầng trăng, tầng lớp.