Chính tả: Vầng trăng quê em

1. Nghe - viết :

Vầng trăng quê em

    Vầng trăng vàng thắm đang từ từ nhô lên sau lũy tre làng. Làn gió nồm nam thôi mát rượi. Trăng óng ánh từ trên hàm răng, trăng đậu vào đáy mắt. Trăng ôm ấp mái tóc bạc của các cụ già.

    Khuya. Làng quê em đã vào giấc ngủ. Chỉ có vầng trăng vẫn thao thức như canh gác trong đêm.

                                                                                                        Theo Phan Sĩ Châu

2. 

a) Em chọn những tiếng nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ? Giải câu đố.

- (dì/gì, rẻo/ dẻo, ra/ da, duyên/ ruyên)

    Cây … gai mọc đầy mình

Tên gọi như thể bồng bềnh bay lên

    Vừa thanh, vừa …, lại bền

Làm … bàn ghế, đẹp … bao người ?

                                                                             (Là cây gì ?)

Trả lời :

     Cây gai mọc đầy mình

Tên gọi như thể bồng bềnh bay lên

     Vừa thanh, vừa dẻo, lại bền

Làm ra  bàn ghế, đẹp duyên bao người ?

- Là cây mây

- (gì/ rì, díu dan/ ríu ran)

     Cây … hoa đỏ như son

Tên gọi như thể thổi cơm ăn liền

     Tháng ba đàn sáo luyên thuyên

… đến đậu đầy trên các cành ?

                                                                                  (Là cây gì ?)

Trả lời :

     Cây hoa đỏ như son

Tên gọi như thể thổi cơm ăn liền

     Tháng ba đàn sáo luyên thuyên

Ríu ran đến đậu đầy trên các cành ?

- Là cây gạo

b) Điền vào chỗ trống ăt hay ăc ?

-       Tháng chạp thì m… trồng khoai

Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà

       Tháng ba cày vỡ ruộng ra

Tháng tư b… mạ, thuận hòa mọi nơi

       Tháng năm g… hái vừa rồi

Bước sang tháng sáu nước trôi đầy đồng.

                                                                Ca dao

Trả lời :

      Tháng chạp thì mắc trồng khoai

Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà

       Tháng ba cày vỡ ruộng ra

Tháng tư bắc mạ, thuận hòa mọi nơi

       Tháng năm gặt hái vừa rồi

Bước sang tháng sáu nước trôi đầy đồng.

+ Bắc mạ : gieo mạ

+ Vừa rồi : vừa xong

-           Đèo cao thì m… đèo cao

Trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đèo

      Đường lên, hoa lá vẫy theo

Ng… hoa cài mũ tai bèo, ta đi.

                                         Ca dao

Trả lời :

      Đèo cao thì mặc đèo cao

Trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đèo

      Đường lên, hoa lá vẫy theo

 Ngắt hoa cài mũ tai bèo, ta đi.