Chợ Tết; Phân biệt s/x; ưc/ưt

I. Nghe – viết Chợ Tết

                                    “Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi

                                    Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà gianh

                                    Trên con đường viền trắng mép đồi xanh

                                    Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết

                                    Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc

                                    Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon

                                    Vài cụ già chống gậy bước lom khom

                                    Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ

                                    Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ

                                    Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu

                                    Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau”

 

II. Phân biệt s/x; ưc/ưt

1. Phân biệt s/x

- Một số từ có chứa phụ âm s: so sánh, sứ giả, sĩ số, lo sợ, sâu xa, chim sáo,cây súng, sung sướng, sùng bái, ..

- Một số từ có chứa phụ âm x: xinh xinh, xa xa, xôi xéo, cái xô, xơ xác, xào xạc, xì xào, ….

2. Phân biệt ưt/ưc

- Một số từ có chứa vần ưt: mứt tết, sứt mẻ, day dứt, nứt nẻ, mứt gừng, …

- Một số từ có chứa vần ưc: háo hức, chức vụ, mức độ, sức khỏe, náo nức, tức giận, bực tức, thơm phức, nóng nực,…