Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

- Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời trên một quỹ đạo hình e-lip và theo hướng từ Tây sang Đông.

Chuyển động của Trái Đất xoay quanh Mặt Trời

- Trong quá trình chuyển động quanh Mặt Trời, ở trục Trái Đất có các đặc điểm:

+ Thời gian chuyển động một vòng của Trái Đất quanh Mặt trời là 365 ngày 6h.

+ Trong quá trình chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất luôn nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo một góc khoảng 66033’ 

+ Sau 3 năm có 365 ngày sẽ có một năm có 366 ngày. Năm đó gọi là năm nhuận, tháng 2 có 29 ngày.