Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

- Trái Đất không ngừng tự quay quanh một trục tưởng tượng.

- Trong quá trình tự quay, trục Trái Đất luôn nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo một góc 66o33'.

Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất