Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287 – 1288)

III.  KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ BA CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1287 – 1288)

1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt

- Chuẩn bị của nhà Nguyên:

+ Huy động 30 vạn quân

+ Cử tướng có kinh nghiệm

+ Hàng trăm thuyền chiến, 70 thuyền lương, vạn thạch thóc

- Chuẩn bị kháng chiến của Nhà Trần:

+ Trần Quốc Tuấn làm tổng chỉ huy

+ Ngày đêm luyện tập

- Quân Nguyên bắt đầu xâm lược: Cuối 12/1287, quân Nguyên ồ ạt tiến vào nước ta theo hai đường: thuỷ, bộ:

+ Đường bộ : do Thoát Hoan chỉ huy, vượt qua biên giới đánh vào Lạng Sơn, Bắc Giang.

+  Đường biển : do Ô Mã Nhi chỉ huy ngược sông Bạch Đằng hội quân với Thoát Hoan.

2. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ.

- Trần Khánh Dư cho mai phục đoàn thuyền lương ở Vân Đồn

- Đến Vân Đồn, quân Trần Khánh Dư từ nhiều phía đánh dữ dội

- Kết quả: Phần lớn thuyền lương bị đắm, số còn lại bị quân Trần chiếm

- Ý nghĩa: Đánh vào dạ dày của giặc, khó có thể chiến đấu lâu dài.

3. Chiến thắng Bạch Đằng

- Tháng 1/1288, Thoát Hoan tiến vào Thăng Long, nhân dân thực hiện “vườn không, nhà trống” => Quân giặc ra sức càn quét, cướp lương thực nhưng đều bị nhân dân đuổi đánh, đẩy chúng vào thế bị động, cạn kiệt lương thực => quyết định rút quân lên Vạn Kiếp và từ đây rút về nước theo hai đường thủy, bộ.

- Ta quyết định phản công, chọn sông Bạch Đằng làm trận quyết chiến

Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 1288

- Diễn biến:

+ Tháng 4/1288, Đoàn thuyền Ô Mã Nhi về theo sông Bạch Đằng

+ Ta nhử chúng vào trận địa mai phục

+ Lúc nước rút, thuyền bị xô vào cọc và bị quân ta đánh từ 2 bên bờ

- Kết quả:

+ Nhiều tên giặc bị chết, Ô Mã Nhi bị bắt sống.

+ Cánh quân do Thoát Hoan chỉ huy, từ Vạn Kiếp theo hướng Lạng Sơn rút chạy về Quảng Tây (Trung Quốc) => quân ta tập kích liên tiếp.

=> Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên đã kết thúc thắng lợi vẻ vang.