Đặc trưng sinh lí của âm

- Độ cao của âm: là một đặc trưng sinh lí phụ thuộc vào tần số âm, không phụ thuộc vào năng lượng âm.

- Độ to của âm: là một đặc trưng sinh lí phụ thuộc vào tần số âm và mức cường độ âm.

- Âm sắc: là đặc trưng của âm giúp ta phân biệt được các âm phát ra từ các nguồn khác nhau. Âm sắc liên quan đến đồ thị dao động âm. Nó phụ thuộc vào tần số và biên độ của các họa âm.