Dân cư Bắc Mĩ

1. Sự phân bố dân cư.

            -  Dân số : 415,1 triệu người. Mật độ trung bình vào loại thấp 20 người/ Km²

            - Phân bố dân cư không đều giữa miền Bắc và miền Nam, giữa phía Tây -> do chịu ảnh hưởng của sự phân hóa về tự nhiên.

            + Bán đảo A-la-xca và phía Bắc Ca-na-đa dân cư thưa thớt nhất.

            + Phía tây: trên hệ thống núi Cooc-đi-e dân cư cũng thưa thớt; dải đồng bằng ven biển Thái Bình Dương mật độ dân số cao hơn.

            + Phía đông tập trung dân cư đông đúc nhất, đặc biệt ven bờ phía nam Hồ Lớn và duyên hải Đông Bắc Hoa Kì. => do công nghiệp phát triển sớm, tập trung nhiều thành phố, khu công nghiệp, hải cảng lớn.

            - Hiện nay, phân bố dân cư có xu hướng dịch chuyển xuống phía nam và duyên hải ven Thái Bình Dương.

2. Đặc điểm đô thị.

            - Đô thị hoá gắn liền với công nghiệp hóa, phát triển rất nhanh chóng, tỉ lệ dân đô thị cao (chiếm 76% dân số).

            - Đặc điểm các đô thị: Tập trung thành các dải đô thị, siêu đô thị.

            - Phân bố đô thị:

            + Tập trung ở vùng đông bắc Hoa Kì ven Đại Tây Dương và phía nam Hồ Lớn.

            + Vào sâu nội địa mạng lưới đô thị thưa thớt, chủ yếu đô thị nhỏ.

            - Sự xuất hiện nhiều thành phố mới ở miền Nam và ven Thái Bình Dương đã dẫn tới sự phân bố lại dân cư Hoa Kỳ.

            - Hướng thay đổi cơ cấu công nghiệp: giảm công nghiệp truyền thống, tập trung phát triển các ngành đòi hỏi kĩ thuật cao, các hoạt động dịch vụ.