Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

1. Dân cư

            - Dân số ít (31 triệu người) nhưng người dân bản địa chỉ chiếm 20% dân số.

            - Mật độ dân số thấp (3,6 người/ km2).

            - Dân cư phân bố không đều:
            + Tập trung đông đúc nhất ở phía đông, đông nam và tây nam Ô-xtrây-li-a.

            + Thưa thớt hơn ở vùng nội địa.

            - Tỉ lệ dân thành thị cao.

            - Một số đảo thuộc chủ quyền của: Anh, Pháp, Hoa Kì và Chi-lê.

2. Kinh tế

            - Phát triển công nghiệp khai khoáng: các khoảng sản chính là bô-xit (chiếm 1/3 trữ lượng thế giới), niken (1/5 trữ lượng thế giới), sắt, than đá, dầu mỏ, khí đốt, vàng, đồng, thiếc, uranium,…         

            - Trình độ phát triển kinh tế không đồng đều.

            - Niu Di-lân và Ô-xtrây-li-a là 2 nước có nền kinh tế phát triển nhất, còn lại các nước ở quốc đảo kinh tế đang phát triển.