Dân cư, xã hội châu Phi

1. Lịch sử và dân cư.

a) Sơ lược về lịch sử.

 

Giảm tải

b) Dân cư.

- Dân cư châu Phi phân bố rất không đều.

+ Dân cư tập trung ở các khu vực: thung lũng sông Nin, ven vịnh Ghi-nê, duyên hải cực Bắc, cực Nam.

+ Phân bố thưa thớt ở các khu vực: hoang mạc Xa-ha-ra,  Ca-la-ha-ri, vùng trung tâm lãnh thổ,...

- Nguyên nhân: Do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và lịch sử khai thác lãnh thổ.

- Tỉ lệ dân đô thị thấp nhưng vẫn có nhiều thành phố. Các thành phố lớn thường tập trung ở ven biển – các thành phố cảng.

2. Sự bùng nổ dân số và xung đột tộc người châu Phi.

a) Bùng nổ dân số.

- Châu Phi có 818 triệu dân (2001) chiếm 13,4% dân số thế giới.

- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên vào loại cao nhất thế giới > 2,4%.

=> Hậu quả: Bùng nổ dân số cộng với hạn hán, đại dịch HIV/ AIDS kìm hãm sự phát triển của châu Phi.

b) Xung đột tộc người.

- Nguyên nhân: Châu Phi có hàng nghìn tộc người với thổ ngữ khác nhau.

- Hậu quả: Mâu thuẫn sắc tộc thường xuyên xảy ra tạo cơ hội cho nước ngoài can thiệp và để lại hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế.