Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

1. Sơ lược lịch sử (không dạy)

2. Dân cư

            - Người Anh-điêng là bộ tộc người bản địa của Trung và Nam Mĩ.

            - Thành phần chủng tộc: Phần lớn là người lai.

            - Ngôn ngữ: chính là tiếng La tinh.

            - Văn hóa: La tinh độc đáo do sự kết hợp từ 3 dòng văn hóa Anhđiêng, Phi, Âu.

            - Tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao 1,7%

            - Dân cư phân bố không đồng đều, phụ thuộc vào địa hình, khí hậu.

            + Tập trung ở một số miền ven biển, cửa sông hoặc trên các cao nguyên có khí hậu mát mẻ, khô ráo.

            + Vùng thưa dân nhất (mật độ dân số thấp nhất) là đồng bằng sông A-ma-dôn.

3. Đô thị hóa

            - Tốc độ độ thị hóa nhanh nhất thế giới. 75% dân số đô thị và chủ yếu ở ngoại ô.

            - Phân bố: Trên các cao nguyên hoặc các mạch núi

            - Các đô thị lớn: Xao Pao-lô, Ri-ô đe Gia-nê-rô, Bu-ê-nôt Ai-ret.