Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường đới nóng

1. Dân số.

            - Đới nóng tập trung gần một nửa dân số thế giới. Dân cư tập trung đông đúc ở khu vực: Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Đông Nam Bra-xin, Tây Phi.

            - Tuy nhiên, do hậu quả thực dân xâm chiếm lâu dài -> nền kinh tế các nước chậm phát triển. Châu Phi là châu lục nghèo đói nhất thế giới.

            - Hiện nay, dân số tăng nhanh dẫn tới bùng nổ dân số gây nên nhiều hậu quả:

            + Kìm hãm sự phát triển kinh tế.

            + Đời sống nhân dân chậm cải thiện.

            + Cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường.

2. Sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường.

            - Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của dân số, tài nguyên thiên nhiên được khai thác với tốc độ nhanh làm cho nguồn tài nguyên sớm cạn kiệt.

            - Sự bùng nổ dân số ảnh hưởng xấu đến môi trường: Cạn kiệt tài nguyên rừng, tăng nhanh tốc độ đô thị hoá làm ô nhiễm không khí và nguồn nước, đất bị bạc màu, khoáng sản bị cạn kiệt, thiếu nước sạch.

            - Biện pháp: để giảm bớt sức ép dân số tới tài nguyên cần phải

            + Giảm tỉ lệ gia tăng dân số.

            + Phát triển kinh tế.

            + Nâng cao đời sống của người dân.