Dạng toán: Xác định cân nặng của đồ vật dựa vào cân

Nếu đĩa cân ở hai bên thăng bằng thì đồ vật trên đĩa cân nặng bằng tổng cân nặng của các quả cân.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Con ngỗng cân nặng ... kg.

Giải:

Quan sát ta thấy cân thăng bằng nên cân nặng của con ngỗng bằng tổng cân nặng của hai quả cân ở đĩa bên phải.

Ta có: 5 kg + 2 kg = 7 kg.

Vậy: Con ngỗng cân nặng 7 kg.