ĐỊA LÍ NGÀNH TRỒNG TRỌT

*Vai trò của ngành trồng trọt:

- Nền tảng của sản xuất nông nghiệp.

- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho dân cư.

- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

- Cơ sở phát triển chăn nuôi, nguồn xuất khẩu có giá trị.

I. Cây lương thực

1. Vai trò

            - Cung cấp lương thực dưới dạng tinh bột, dinh dưỡng cho người và gia súc.

            - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

            - Xuất khẩu có giá trị,...

2. Các cây lương thực chính

            - Đặc điểm sinh thái và phân bố:

            - Vai trò và tình hình sản xuất:

            + Lúa gạo: Năm 2003 đạt 580 triệu tấn/2021 tấn = 29%, nuôi sống > 50% dân số thế giới (chủ yếu dùng trong nước).

            + Lúa mì: Năm 2003 đạt 557,3 triệu tấn/2021 tấn = 27,6%, khoảng 30% sản lượng được bán trên thế giới.

            + Ngô: Năm 2003 đạt 635,7 triệu tấn /2021 = 31,5% sản lượng thế giới.

3. Cây lương thực khác

            Chủ yếu làm thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu nấu rượu, cồn, bia; cung cấp lương thực cho người ở các nước nghèo. Nhìn chung, các cây hoa màu dễ tính, không kén đất, không đòi hỏi nhiều phân bón, công chăm sóc, chịu hạn giỏi.

            Các cây hoa màu ôn đới: đại mạch, mạch đen, yến mạch, khoai tây

            Các cây hoa màu nhiệt đới và cận nhiệt khô hạn: kê, cao lương, khoai lang, sắn

 

II. Cây công nghiệp

1. Vai trò, đặc điểm của cây công nghiệp

           - Nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm.

            - Tận dụng tài nguyên đất, khắc phục được tính mùa vụ, phá thế độc canh, bảo vệ môi trường.

            - Mặt hàng xuất khẩu có giá trị.

2. Các cây công nghiệp chủ yếu

            - Cây lấy đường:

            + Mía: Nhiệt độ 300-350C, dưới 100C cây chết, khi thu hoạch cần thời tiết khô hanh tích lũy đường, phân bố vành đai 30B -30N.   

            + Củ cải đường: Miền ôn đới, cận nhiệt được trồng từ 47B - 540B.

            - Cây lấy sợi:

            + Cây bông: Phát triển ở nhiệt độ 17-300C, nhiệt độ tốt nhất 25-300C, lượng mưa 800-1000mm/năm, khí hậu ổn định, đất tốt, mùa đông ra quả phải có mưa nhiều, lúc quả chín phải tuyệt đối khô hanh, giới hạn từ 420B-320N.

            - Cây lấy dầu: Cây đậu tương: Nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới, ưa ẩm, đất tơi xốp, thoát nước.

            - Cây cho chất kích thích:

            + Chè: Nguồn gốc đông nam Trung Quốc, Mianma, Việt Nam, ưa nhiệt từ 15-200C, tổng nhiệt 80000C, mưa 1500-2000mm, ẩm 70-80%, pH từ 4-6, giới hạn 100N-300B.

            + Cà phê: Phát triển ở nhiệt độ 150C, mưa 1900-3000mm, phân bố đều trong năm, trồng giữa hai chí tuyến.

            - Cây lấy nhựa: Cao su: phát triển ở nhiệt độ 22-27C, mưa 1500 - 2500mm/năm, thích hợp đất ba zan.

III. Ngành trồng rừng

1. Vai trò của rừng

            - Hết sức quan trọng đối với môi trường, con người, điều hòa lượng nước trên mặt đất.

            - Lá phổi xanh của trái đất, bảo vệ đất, chống xói mòn.\

            - Cung cấp lâm sản, đặc sản, dược liệu...

2. Tình hình trồng rừng

            - Rừng đang bị tàn phá do con người.

            - Diện tích trồng rừng trên thế giới ngày càng mở rộng:

            + Năm 1990 là 43,6 triệu ha, năm 2000 là 187 triệu ha  trung bình tăng 4,5 triệu ha.

            - Nước có diện tích rừng trồng lớn: Trung Quốc, Ấn Độ, Liên bang Nga, Hoa Kì,...