Địa lí và cuộc sống (Vai trò của địa lí trong cuộc sống)

- Học môn Địa lí ở lớp 6, các em sẽ có hiểu biết về các hiện tượng trong tự nhiên và thấy được mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên.

- Từ việc có hiểu biết về các hiện tượng địa lí, các em có thể vận dụng để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hằng ngày. Tổ chức các hoạt động sản xuất an toàn hơn, tránh được thiệt hại do thiên tai.

Ví dụ: Khi các em có hiểu biết về mùa trên Trái Đất, hiện tượng mùa do đâu mà có, các em sẽ biết các mùa ở nơi mình sinh sống diễn ra như thế nào, có tác động đến sinh hoạt và sản xuất của con người ra sao.

- Sử dụng tốt hơn các tài nguyên, lợi thế về vị trí địa lí.

- Tự tin hơn khi đến thăm/sống ở 1 vùng đất mới.

- Giúp em trở thành công dân toàn cầu, có hiểu biết và quan tâm đến môi trường sống xung quanh.