Điều chế xà phòng

- Xà phòng được làm từ chất béo động vật tự nhiên và dầu thực vật. Chất béo động vật, dầu thực vật là ester của rượu glycerin và các acid béo (có từ 7 – 21 nguyên tử C)

- Chất béo tác dụng với NaOH để tạo thành muối sodium (Na) của carboxylic acid và rượu, glycerin propane -1,2,3 triol

Điều chế xà phòng

- Sau khi phản ứng xà phòng hóa kết thúc, người ta cho thêm NaCl vào và làm lạnh.

(NaCl làm giảm độ tan của muối acid béo, tăng độ nặng của dung dịch khiến xà phòng dễ dàng nổi lên)

- Xà phòng tách ra khỏi dung dịch được cho thêm phụ gia và ép thành bánh. Dung dịch còn lại được loại tạp chất, cô đặc rồi li tâm tách muối sodium chloride (NaCl) để thu lấy glycerol (C3H8O3).

Trong quá trình sản xuất xà phòng, người ta đồng thời sản xuất cả glycerol (C3H8O3)..