Độ cao của âm

I – TẦN SỐ

- Số dao động trong một giây gọi là tần số.

Đơn vị của tần số: Hz (héc)

Dao động càng nhanh, tần số dao động càng lớn.

Chú ý: Để tính tần số ta lấy số dao động chia cho thời gian vật thực hiện dao động

(thời gian ta đưa hết về giây)

II – ÂM CAO (ÂM BỔNG) – ÂM THẤP (ÂM TRẦM)

Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số

- Âm phát ra càng cao (bổng) khi tần số dao động càng lớn

- Âm phát ra càng thấp (trầm) khi tần số dao động càng bé

III – ĐỌC THÊM

+ Tai người có thể nghe được âm có tần số trong khoảng từ $20Hz-20000Hz$

+ Những âm có tần số $<20Hz$ gọi là hạ âm

+ Những âm có tần số $>20000Hz$ gọi là siêu âm

Chó và một số động vật khác có thể nghe được âm có tần số thấp hơn $20Hz$, cao hơn $20000Hz$