Đo chiều dài - CD

1. Đơn vị đo chiều dài

- Đơn vị đo chiều dài là mét, kí hiệu là: m.

- Ngoài ra, người ta còn dùng những đơn vị đo chiều dài nhỏ hơn mét và lớn hơn mét.

- Để đo những khoảng cách lớn trong vũ trụ, người ta dùng đơn vị là năm ánh sáng:

1 năm ánh sáng \( \approx \) 9461 tỉ kilômet.

- Ở một số nước trên thế giới, người ta còn dùng đơn vị đo chiều dài là in (inch) và dặm (mile):

1 in = 2,54 cm và 1 dặm = 1609,344 m.

2. Cách đo chiều dài

- Để đo chiều dài người ta dùng thước. Có nhiều loại thước đo chiều dài khác nhau như: thước thẳng, thước dây, thước cuộn, …

- Mỗi thước đo đều có giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN):

+ GHĐ của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.

+ ĐCNN của thước là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.

- Khi đo chiều dài bằng thước, cần:

+ Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo phù hợp.

+ Đặt thước và mắt nhìn đúng cách.

+ Đọc và ghi kết quả đúng quy định.