Đo khối lượng

1. Đơn vị đo khối lượng

- Đơn vị đo khối lượng là kilôgam, kí hiệu là: kg.

- Ngoài ra, người ta còn dùng những đơn vị đo khối lượng nhỏ hơn hoặc lớn hơn kg.

2. Cách đo khối lượng

- Dụng cụ đo khối lượng là cân.

- Khi đo khối lượng bằng cân, cần:

+ Ước lượng khối lượng cần đo để chọn cân phù hợp

+ Điều chỉnh để kim cân chỉ đúng vạch số 0

+ Đặt vật lên đĩa cân hoặc treo vật lên móc cân

+ Đặt mắt nhìn, đọc và ghi kết quả đúng quy định.