Đo lực

- Độ mạnh, yếu của lực được gọi là độ lớn của lực.

- Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực.

- Đơn vị đo lực là niutơn, kí hiệu là N.

- Khi đo lực bằng lực kế, cần:

+ Ước lượng lực mạnh hay yếu để chọn lực kế phù hợp.

+ Điều chỉnh cho cái chỉ thị của lực kế chỉ đúng số 0

+ Cho lực cần đo tác dụng vào lò xo lực kế. Treo hoặc giữ cố định phần thân của lực kế sao cho lực kế dọc theo phương của lực cần đo.

+ Đọc và ghi kết quả theo vạch chia gần nhất với chỗ đánh dấu ở cái chỉ thị.