Đo nhiệt độ

- Để xác định mức độ nóng, lạnh của vật người ta dùng khái niệm nhiệt độ. Vật càng nóng thì nhiệt độ của vật càng cao.

=> Nhiệt độ là số đo mức độ nóng, lạnh của một vật.

- Trong thang nhiệt độ Xen-xi-ut, nhiệt độ của nước đá đang tan là 00C, của hơi nước đang sôi là 1000C. Khoảng cách giữa chúng được chia thành 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 1 độ, kí hiệu là 10C.

- Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng hằng ngày của nước ta là 0C.

- Ngoài ra, ở một số nước người ta đo nhiệt độ theo độ Fa-ren-hai, kí hiệu là 0F. Trong nhiệt giai Fa-ren-hai, nhiệt độ của nước đá đang tan là 320F, của hơi nước đang sôi là 2120F (có 180 khoảng chia).

- Cách quy đổi từ  0C sang 0F:

\(t{(^0}F) = \left[ {t{(^0}C).1,8} \right] + 32\)

Ví dụ: \({25^0}C = 25.1,8 + 32 = {77^0}F\)

*Mở rộng:

Một số nhiệt độ theo thang nhiệt độ Xen-xi-út:

Đối tượng

Nhiệt độ (0C)

Nhiệt độ tự nhiên thấp nhất trên Trái Đất

-89

Nước đá đang tan

0

Nhiệt độ cơ thể người (thân nhiệt)

37

Sa mạc Lút ở I-ran, nơi nóng nhất Trái Đất

71

Nhiệt độ cao nhất của một ngọn nến

1027

Nhiệt độ tại bề mặt Mặt Trời

5500