Đo thể tích vật rắn không thấm nước

CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC VÀ CHÌM TRONG NƯỚC

Dụng cụ và cách đo với mỗi dụng cụ

1. Dùng bình chia độ

+ Đổ một lượng chất lỏng có thể tích \({V_1}\) đủ để nhấn chìm vật rắn, thả chìm vật rắn vào bình chia độ, nước trong bình dâng lên tới thể tích \({V_2}\)

Thể tích của vật bằng: \({V_V} = {V_2} - {V_1}\)

2. Dùng bình tràn

Thường sử dụng phương pháp bình tràn khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ

+ Đổ đầy nước vào bình tràn, thả vật rắn vào trong bình tràn, lượng nước tràn ra bằng thể tích của vật.

+ Đo thể tích lượng nước tràn ra => thể tích của vật

Một số công thức tính thể tích của một số vật có hình dạng khác nhau: