Đo thời gian

1. Đơn vị đo thời gian

- Đơn vị đo thời gian là giây, kí hiệu là: s.

- Ngoài ra, người ta còn dùng những đơn vị đo thời gian nhỏ hơn và lớn hơn giây.

2. Cách đo thời gian

- Người ta đo thời gian bằng đồng hồ. Có nhiều loại đồng hồ như: đồng hồ bấm giây, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, …

- Tùy vào mục đích đo thời gian, người ta chọn đồng hồ phù hợp để kết quả đo chính xác nhất.

- Khi đo thời gian bằng đồng hồ bấm giây, cần:

+ Chọn chức năng phù hợp

+ Điều chỉnh để đồng hồ chỉ số 0

+ Sử dụng nút START/STOP để bắt đầu và kết thúc đo

+ Đặt mắt nhìn, đọc và ghi kết quả đúng quy định.