Đời sống của người nguyên thủy ở Việt Nam

- Đời sống vật chất:

+ Người nguyên thủy đã có những bước tiến trong chế tạo công cụ đá và sáng tạo thêm nhiều công cụ, vật dụng mới.

+ Họ biết trồng trọt và chăn nuôi gia sức, quần tụ thành thị tộc, bộ lạc.

- Đời sống tinh thần:              

+ Biết làm đồ trang sức bằng vỏ ốc, vỏ điệp.

+ Biết viết lên vách những hình mô tả cuộc sống.

- Từ khoảng 16 000 đến 4000 năm trước, người nguyên thuỷ đã có những bước tiến trong chế tạo công cụ đá và sáng tạo thêm nhiều công cụ, vật dụng mới. Đặc biệt, từ

- Văn hoá Hoà Bình, dấu tích nền nông nghiệp sơ khai xuất hiện. Người tình khôn đã biết trồng trọt vả chăn nuôi gia súc, quần tụ thành các thị tộc, bộ lạc với địa bàn cư trú ổn định, mở rộng hơn.

- Cùng với đời sống vật chất, đời sống tinh thần của người nguyên thuỷ ở Việt Nam cũng khá phong phú và độc đáo.

- Những nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của cư dân thuộc các nền văn hóa Hòa Bình, Bắc Sơn, Quỳnh Văn là:

+ Văn hóa Hòa Bình: Chế tạo rìu ngắn, khắc hình trên vách hang Đồng Nội

+ Văn hóa Bắc Sơn: Chế tạo công cụ mài, chày và bàn nghiền thức ăn

+ Văn hóa Quỳnh Văn: dùng vỏ sò, vỏ điệp trang trí, chế tạo đồ gốm đáy nhọn.