Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

1. Đời sống vật chất:

- Luôn cải tiến công cụ để nâng cao năng suất lao động: biết mài đá làm công cụ: rìu, bôn, chày (thời Hòa Bình – Bắc Sơn – Hạ Long)

Các loại rìu đá thuộc văn hóa Hòa Bình – Bắc Sơn

- Họ biết làm gốm, sử dụng công cụ tre, gỗ, xương, sừng.

- Biết trồng trọt (rau, đậu, bí) và chăn nuôi (chó, lợn).

- Sống ở hang động, mái đá, lều lợp bằng cỏ hoặc lá cây.

2. Tổ chức xã hội:

- Người nguyên thuỷ sống thành từng nhóm ở vùng thuận tiện, định cư lâu dài ở một nơi.

Trong nhiều hang động ở Hòa Bình – Bắc Sơn, người ta phát hiện được những vỏ ốc dày 3-4m, chứa nhiều công cụ, xương thú.

- Quan hệ xã hội được hình thành. Những người cùng họ hàng huyết thống chung sống với nhau, tôn người mẹ lớn tuổi nhất làm chủ gọi là chế độ thị tộc mẫu hệ.

- Những người cùng sống chung với nhau thành từng nhóm và tôn người mẹ lớn tuổi nhất lên làm chủ. Đó là thị tộc mẫu hệ.

3. Đời sống tinh thần:

- Có quan niệm tín ngưỡng: thờ vật tổ (hươu), chôn người chết (chôn theo công cụ)

Trong nhiều hang động ở Bắc Sơn, nhiều địa điểm ở Quỳnh Văn, Hạ Long, người ta đã phát hiện những bộ xương người được chôn cất.

Ở Quýnh Văn, bên cạnh xương người chết còn có một, hai lưỡi cuối đá được chôn cất theo

Hình mặt người khắc trên vách hang Đồng Nội (Hòa Bình)

=> Cuộc sống của người nguyên thủy ở Hòa Bình – Bắc Sơn đã phát triển khá cao về tất cả các mặt