Đơn vị khối lượng

- Khối lượng là số đo lượng chất của vật. Mọi vật đều có khối lượng.

- Trong hệ đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta, đơn vị cơ bản đo khối lượng là kilôgam, kí hiệu là kg.

- Ngoài ra, người ta còn dùng một số đơn vị khác thường gặp như: tấn, tạ, yến, lạng, gam, miligam:

1 miligam (mg) = 0,001 g

1 gam (g) = 0,001 kg

1 hectôgam (1 lạng) = 100 g

1 yến = 10 kg

1 tạ = 100 kg

1 tấn = 1000 kg