Đơn vị thời gian

- Trong hệ đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta, đơn vị cơ bản đo thời gian là giây, kí hiệu là s.

- Ngoài ra, thời gian còn được đo bằng nhiều đơn vị khác như: phút (min), giờ (h), ngày, tháng, năm, thế kỉ, …

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

1 ngày = 24 giờ = 86400 giây

* Mở rộng:

- Thời gian giữa hai nhịp tim liên tiếp của người bình thường khoảng: 0,8 s

- Thời gian của một cái chớp mắt khoảng: 0,1 s

- Thời gian của một tia chớp khoảng: 0,32 s

- 1 canh (đơn vị đo thời gian cổ ở Việt Nam) = 2h.