Đơn vị và dụng cụ đo khối lượng

- Để biết chính xác khối lượng của một vật, ta cần tiến hành đo khối lượng.

- Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta hiện nay là kilôgam, kí hiệu là kg.

(Kilôgam là khối lượng của một quả cân mẫu đạt ở Viện đo lường quốc tế ở Pháp).

- Ngoài ra, người ta còn dùng một số đơn vị khác là ước số và bội số thập phân của đơn vị kilôgam như: miligam (mg), gam (g), tấn, tạ, yến,…

Đơn vị

Kí hiệu

Đổi ra kg

Miligam

mg

1 mg = 0,000001 kg

Gam

g

1 g = 0,001 kg

Hectôgam (lạng)

hg

1 hg = 0,1 kg

Yến

Yến

1 yến = 10 kg

Tạ

Tạ

1 tạ = 100 kg

Tấn

Tấn

1 tấn = 1000 kg

 - Để đo khối lượng người ta dùng cân. Có nhiều loại cân khác nhau như: Cân đồng hồ, cân điện tử, cân y tế, cân tiểu li,…