Dòng điện không đổi - Nguồn điện

- Dòng điện là dòng các điện tích (các hạt tải điện) dịch chuyển có hướng. Chiều quy ước của dòng điện là chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích dương (ngược chiều dịch chuyển của electron).

- Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian:

\(I = \dfrac{q}{t}\)

- Đơn vị của dòng điện là ampe (A).

- Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn: \(n = \dfrac{{I.t}}{{\left| e \right|}}\)

- Các tác dụng của dòng điện: tác dụng từ, tác dụng nhiệt, tác dụng hóa học, tác dụng cơ, tác dụng sinh lí. Trong đó, tác dụng từ là tác dụng đặc trưng của dòng điện.