Dụng cụ đo thời gian

- Để đo thời gian người ta dùng đồng hồ.

- Có nhiều loại đồng hồ khác nhau như: đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đồng hồ quả lắc, đồng hồ bấm giây, …

- Công dụng của một số loại đồng hồ:

+ Đồng hồ treo tường: dùng để đo thời gian hằng ngày

+ Đồng hồ bấm giây: dùng để đo thời gian trong thi đấu thể thao, trong thí nghiệm cần độ chính xác cao.

+ Đồng hồ cát: dùng đo thời gian một sự kiện không cần mức chính xác cao.

- Các thao tác cần thiết khi dùng đồng hồ bấm giây:

+ Nhấn nút Reset (thiết lập) để đưa đồng hồ bấm giây về số 0 trước khi tiến hành đo.

+ Nhấn nút Start (bắt đầu) để bắt đầu tính thời gian.

+ Nhấn nút Stop (dừng) đúng thời điểm kết thúc sự kiện.