Hậu quả và vai trò của đột biến gen

Hậu quả của đột biến gen là làm rối loạn quá trình sinh tổng hợp protein nên đa số đột biến gen là có hại, làm giảm sức sống của cơ thể. Một số đột biến tạo ra cơ thể có sức sống tốt hơn và có khả năng chống chịu, một số là trung tính.

Mức độ gây hại của ĐB phụ thuộc vào điều kiện môi trường cũng như tổ hợp gen.

Ý nghĩa của đột biến gen.

+ Đối với tiến hoá: xuất hiện các alen mới cung cấp cho tiến hoá, chỉ có đột biến gen mới có thể tạo ra alen mới quy định kiểu hình mới, chưa từng có.

+ Đối với chọn giống: cung cấp nguyên liệu cho quá trình tạo giống.