Hệ Mặt Trời

- Vũ trụ là không gian vô tận. Trong vũ trụ bao la có vô số Thiên Hà. Thiên Hà chứa hệ Mặt Trời gọi là dải Ngân Hà.

- Hệ Mặt trời bao gồm: Mặt trời và 8 hành tinh : sao Thủy, sao Kim, Trái Đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương.

- Mặt Trời nằm ở trung tâm của hệ Mặt Trời. 8 hành tinh còn lại, ngoài chuyển động xung quanh Mặt Trời còn chuyển động tự quay quanh mình.

- Trái Đất ở vị trí thứ 3 theo thứ tự xa dần Mặt Trời => Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời là khoảng cách lí tưởng giúp cho Trái Đất nhận được lượng nhiệt và ánh sáng phù hợp để sự sống tồn tại và phát triển.

Trái Đất trong hệ Mặt Trời