Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

A, Ngày đêm luân phiên

Ngày đêm luân phiên trên Trái Đất

- Trái Đất có dạng khối cầu nên lúc nào cũng chỉ được Mặt Trời chiếu sáng một nửa. Nửa được chiếu sáng gọi là ngày, nửa nằm trong bóng tối gọi là đêm.

- Do sự chuyển động tự quay quanh trục theo hướng từ tây sang đông nên ở khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm luân phiên nhau.

B, Giờ trên Trái Đất

Giờ Trái Đất

- Giờ khu vực là các địa điểm nằm trong một khu vực có giờ giống nhau. Bề mặt Trái Đất được chia thành 24 khu vực giờ.

- Ranh giới của các khu vực giờ rất phức tạp do bị điều chỉnh theo đường biên giới của các quốc gia, vùng lãnh thổ.

- Giờ của khu vực số 0 có đường kinh tuyến 0o đi qua chính giữa được lấy làm giờ Quốc tế (GMT). Giờ của các khu vực khác được tính dựa theo giờ ở khu vực số 0.

C, Sự lệch hướng chuyển động của vật thể

 - Do Trái Đất chuyển động tự quay quanh trục nên các vật thể chuyển động trên bề mặt Trái Đất đều bị lệch hướng. Lực làm lệch hướng gọi là lực Cô-ri-ô-lít.

- Lực Cô-ri-ô-lít có tác động đến hướng di chuyển của dòng sông, dòng biển, gió.. trên Trái Đất.