Hình dạng, kích thước của Trái Đất

- Vào thời cổ đại, hầu hết con người đều nghĩ rằng Trái Đất là một mặt phẳng. Tuy nhiên, thế kỉ thứ IV trước công nguyên, triết gia người Hi Lạp Arixtot đã đưa ra các bằng chứng cho thấy Trái Đất có dạng hình cầu.

Hình dáng của Trái Đất

- Trái Đất có bán kính Xích đạo là 6 378km, diện tích bề mặt là 510 triệu km2. Nhờ có kích thước và khối lượng đủ lớn, Trái Đất đã tạo ra lực hút giữ được các chất khí làm thành lớp vỏ bảo vệ mình.

Kích thước của Trái Đất