Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

1. Hoạt động kinh tế của các dân tộc ở phương Bắc.

              - Đới lạnh có ít người sinh sống nhất trên Trái Đất.

              - Hoạt động kinh tế cổ truyền là chăn nuôi tuần lộc, đánh bắt cá và săn bắt thú có lông quý để lấy mỡ, thịt và da. Họ di chuyển trên các xe trượt do chó kéo.

            - Việc săn bắt quá mức khiến một số loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

2. Việc nghiên cứu và khai thác môi trường.

      - Tài nguyên phong phú gồm hải sản, thú có lông và khoáng sản như: khai thác khoáng sản (uranium, kimcương, đồng và dầu mỏ…)

            - Ngày nay với kỹ thuật hiện đại con người đang nghiên cứu và khai thác đới lạnh .

            - Hai vấn đề lớn cần giải quyết là thiếu nhân lực và nguy cơ tuyệt chủng của một số loài động vật quý.