Kể chuyện chủ đề ước mơ

I. Kể chuyện đã nghe, đã đọc về chủ đề ước mơ

1. Những câu chuyện về chủ đề ước mơ

- Những ước mơ đẹp:

+ ước mơ về cuộc sống no đủ, hạnh phúc (Em bé bán diêm trong truyện Cô bé bán diêm của An-đéc-xen hoặc chú bé Rê-mi trong truyện Không gia đình của Ma-lô,...)

+ ước mơ chinh phục thiên nhiên (Các bạn nhỏ trong vở kịch Ở vương quốc tương lai)

- Những ước mơ viển vông, phi lí

+ ước mơ viển vông của chàng Rít trong truyện Ba điền ước

+ ước mơ phi lí thể hiện lòng tham không đáy của người vợ ông lão đánh cá trong truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng của Pu-skin

2. Dàn bài

- Giới thiệu câu chuyện

+ Nêu tên câu chuyện

+ Giới thiệu những nhân vật xuất hiện trong truyện

- Kể chi tiết câu chuyện

+ Mở đầu câu chuyện

+ Diễn biến câu chuyện (Kể lại câu chuyện theo thứ tự hợp lí)

+ Kết thúc câu chuyện

 

II. Kể lại một câu chuyện chứng kiến hoặc tham gia về chủ đề ước mơ

1. Những câu chuyện quanh mình về chủ đề ước mơ

- Có thể là chuyện của mình hoặc của bạn bè, người thân

- Hướng xây dựng cốt truyện:

+ Vì sao lại có ước mơ đẹp đó)

+ Nhân vật chính đang cố gắng ra sao để đạt được ước mơ đó

+ Nhân vật chính đã vượt qua nhiều khó khăn và đạt được nó như thế nào

2. Dàn bài

- Giới thiệu câu chuyện

+ Nêu tên câu chuyện

+ Giới thiệu những nhân vật xuất hiện trong truyện

- Kể chi tiết câu chuyện

+ Mở đầu câu chuyện

+ Diễn biến câu chuyện (Kể lại câu chuyện theo thứ tự hợp lí)

+ Kết thúc câu chuyện