Kể chuyện về một người có nghị lực – Kể chuyện thể hiện tinh thần kiên trì vượt khó

I. Kể chuyện đã nghe, đã đọc về một người có nghị lực

1. Gợi ý

- Trong cách mạng và chiến đấu: Bác Hồ bất chấp khó khăn nguy hiểm để ra đi tìm đường cứu nước (Hai bàn tay)

- Trong lao động: Bạch Thái Bưởi nỗ lực vươn lên để trở thành “vua tàu thủy” (“vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi)

- Trong học tập: Nguyễn Ngọc Ký (Đôi chân kì diệu); Nguyễn Hiền (Ông Trạng thả diều),...

- Trong lĩnh vực khác: Ngu Công (Ngu Công dời núi),...

2. Dàn bài

- Giới thiệu câu chuyện

+ Nêu tên câu chuyện

+ Giới thiệu các nhân vật trong truyện

- Kể chuyện:

+ Mở đầu câu chuyện

+ Diễn biến câu chuyện(kể chuyện theo một thứ tự hợp lí)

+ Kết thúc câu chuyện

II. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia thể hiện tinh thần kiên trì vượt khó

1. Gợi ý

- Tìm mọi cách để giải bài toán khó

- Luyện tập để viết chữ đẹp

- Vượt qua hoàn cảnh khó khăn để học tập hoặc rèn luyện

- Nhà nghèo, phải làm việc giúp đỡ ra đình nhưng vẫn học tốt

- Có bệnh tật nhưng vẫn học tốt hoặc rèn luyện thành vận động viên thể thao, thành thợ giỏi

2. Dàn ý

+ Mở đầu câu chuyện: Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện

+ Diễn biến câu chuyện: Trình bày hoàn cảnh khó khăn mà nhân vật gặp phải và lòng kiên trì vượt khó của nhân vật

+ Kết thúc câu chuyện: Nêu kết quả mà nhân vật đạt được hoặc nêu nhận xét về nhân vật, về ý nghĩa câu chuyện