Khái niệm điện thế nghỉ

Điện sinh học là khả năng tích điện của tế bào, cơ thể.

Điện sinh học bao gồm điện thế nghỉ (điện tĩnh) và điện thế hoạt động.

Điện thế nghỉ đo được khi tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi (tế bào không bị kích thích)

  • Lý thuyết liên quan

    Bài tập điện thế hoạt động và sự truyền tin qua xinap - ĐGNL Hà Nội --- Xem chi tiết tại đây.