Khu vực Nam Âu

1. Khái quát tự nhiên

a) Vị trí, địa hình

            - Gồm các quốc gia nằm trên 3 bán đảo: I-bê-rích, I-ta-li-a và Ban-căng nằm ven ĐTH.

            - Địa hình phần lớn là núi trẻ và cao nguyên.

b) Khí hậu

            - Điển hình kiểu khí hậu ĐTH: Ôn hòa, mát mẻ.

            - Mưa nhiều vào mùa Đông. Mùa hạ khô nóng.

c) Tài nguyên

            - Khoáng sản phong phú và đa dạng.

2. Kinh tế

            Kinh tế của Nam Âu chưa phát triển bằng Bắc Âu, Tây và Trung Âu. 

a) Nông nghiệp

            - Nền nông nghiệp sản xuất theo quy mô nhỏ.

            - Trồng cây ăn quả cận nhiệt (cam, chanh, nho, ôliu)

            - Chăn nuôi du mục qui mô nhỏ và sản lượng thấp. Hình thức chăn nuôi phổ biến là chăn thả.

b) Công nghiệp

            - Trình độ sản xuất công nghiệp chưa cao.

            - I-ta-li-a là nước phát triển nhất Nam Âu.

c) Du lịch

            - Tài nguyên du lịch đặc sắc, phong phú là nguồn thu ngoại tệ quan trọng.